Sandariklis MS

Statybinės paskirties SANDARIKLIS MS

Paskirtis: Statybinės paskirties sandariklis MS naudojamas pastatų viduje ir išorėje sandarinti mūro ir tinko įtrūkimus apsaugoti nuo drėgmės ir
vandens, blokinių namų blokų sujungimo siūles.Galima sandarinti rąstinių namų siūles, medžio gaminių, GKP konstrukcijų plyšius, uždažyti termoizoliacinių poliuretano putų paviršius.
Savybės: Itin elastingas, galima padengti net storu sluoksniu. Geras vandens garų
pralaidumas, hidrofobiškas. Sandariklis MS atitinka LST ISO 11600:2004/A1:2014 (F-12,5E) standarto reikalavimus. Sistema 2+. Išduotas gamybos kontrolės sertifikatas Nr. SPSC 9413
Pirkėjui pageidaujant išrašoma eksploatacinių savybių deklaracija.
Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
- Santykinis pailgėjimas (trūkimo metu) ≥ 60% , (LSTN ISO 8339).
- Tamprusis sandariklio atsikūrimas (po 25 % ištempimo) > 40% , (LSTN ISO 9389).
- Atsparumas tekėjimui(50°C) vertikaliai ≤ 3mm, horizontaliai : ≤ 3 mm (LSTN ISO 7390).
Naudojimas: Voliuku, teptuku arba glaistykle. Paviršiai turi būti švarūs, sausi ir
tvirti. Stipriai geriančius ir netvirtus paviršius prieš naudojimą būtina
gruntuoti MS-AC, MS- SIL, MS-KS gruntais. Skiedžiamas vandeniu. Objekto ir aplinkos temperatūra negali būti žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Užsandarintos vietos saugomos nuo tiesioginio vandens poveikio ne mažiau kaip 2 val. Įrankius plauti vandeniu.
Laikymo sąlygos: Vėsiai, ne žemesnėje nei +5°C temperatūroje. Nesušaldyti.
Laikomas sandariai uždarytoje taroje.
Statybinės paskirties sandariklis MS pagal poveikį sveikatai klasifikuojamas kaip nekeliantis pavojaus sveikatai preparatas, tinkamai naudojant pagal paskirtį.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Patekus į akis, nedelsiant plauti švaria vandens srove. Patekus ant odos plauti vandeniu su muilu.
Laikytis regioninės aplinkos apsaugos reikalavimų.
Tinkamumo naudoti terminas: 12 mėn. nuo pagaminimo dienos
Spalvos : Šviesiai pilka, šviesiai rusva, geltona ( geltonų plytų), raudona ( raudonų plytų), balta .
Papildoma informacija pateikiama gaminio etiketėje ant pakuotės.