Dažai vidaus darbams

Dispersiniai dažai MS-3

Vandeniniai dispersiniai dažai skirti dažyti gyvenamų ir gamybinių patalpų, virtuvių, vonios kambrių sienas ir lubas. Išdžiuvus atsparūs plovimui. Gerai dengiantys paviršių.

Spalva balta, tonuojama pagal NCS, CAPAROL, 3D, MONICOLOR SYMPHONY ir kt.spalvynus arba pagal kliento pateiktą pavyzdį. Blizgesys: Matinis. Bazė: Akrilinė dispersija su pigmentais ir tiksliniais priedais, ir užpildais.LOJ: ES leidžiamas ribinis kiekis produkte( prog. A/C) 30g/l. Didžiausias LOJ Kiekis paruoštame naudoti produkte - <_ 30g/l. 

Pagrindo paruošimas: Pagrindas turi būti tvirtas, sausas ir švarus, horizontalūs paviršiai neužmirkę, turi turėti nuolydį arba turi būti numatytas susikaupiančio vandens pašalinimas. Stipriau geriančius ir netvirtus paviršius pries dažymą rekomenduojama gruntuoti gruntu (pvz: MS-AC,MS-SIL). Nešvarumai, druskos, riebalai, tepalai, koroziją galintys sukelti veiksniai turi būti pašalinti. Pelėsių pažeisti paviršiai nuvalomi koncentratu Acticide LV 706.Išeiga: - 120/140 g dažant vieną kartą priklausomai nuo padengto storio.Įrankių valymas: baigus darba nuplauti su vandeniu ir muilu. Įpakavimas: 5 ir 10 ltr plastikiniai kibirai su dangčiu. Sandėliuoti sandariai uždarytuose induose, vėsioje, ne žemesnėje, kaip +5 °C temperaturoje, nesušaldyti. Galiojimo terminas: 24mėn. Nuo pagaminimo datos, esant nepažeistai pakuotei.

Naudojimas:  prieš naudojimą būtina gerai sumaišyti.

Dažant pirmąjį sluoksnį galima skiesti vandeniu iki 10%, dažant antrąjį- iki 5%

Dažoma voleliu,teptuku, purškiama.

Oro ir pavišiaus temperatūra dirbant ne mažesnė + 5 °C ir ne aukštesnė 30 °C

Antrajį sluoksnį dažyti po 4-6 val. Gerai išdžiūvus 1-am sluoksniui.

Pilnas išdžiuvimas po 48 val. Priklausomai nuo oro sąlygų.

Saugumo priemonės: Dažai pagal poveikį sveikatai klasifikuojami kaip nekialentys pavojaus sveikatai preparatas tinkamai naudojant pagal paskirtį. S2- Saugoti nuo vaikų. S7- Pakuotę laikyti sandariai  uždarytą. S24/25-vengti patekimo ant odos ar į akis.Patekus į akis išsiplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S29-Neišleisti į kanalizaciją. S42- purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. S51-naudoti tik gerai vedinamose patalpose.